Matriarklejr nr. 14 Gaia's historie

Matriarklejr nr. 14 Gaia er stiftet den 1. december 2018.

Matriarklejr nr. 14 Gaia er udsprunget af matriarklejr nr. 6 Luna. Matriarklejr nr. 6 Luna havde siden seneste deling i 2005 en rigtig god tilvækst af søstre fra distriktets loger. Så mange, at det i 2016 begyndte at give pladsproblemer i distriktets ordensbygninger.

Der blev derfor den 6. oktober 2016 nedsat en arbejdsgruppe bestående af en matriark fra hver af distrikt 8’s otte søsterloger. Arbejdsgruppen arbejdede hårdt for at skabe fundament for yderligere en matriarklejr i distriktet.

Den 6. januar 2018 blev matriarklejrforeningen Gaia institueret, og følgende blev valgt til foreningens bestyrelse: 

· Formand, matriark Lis Staub Larsen (87)
· Sekretær, matriark Tove Skau (18)
· Kasserer, matriark Gerda Larsen (24) 

Arbejdet derefter var ikke blot en dans på roser. Der skulle træffes beslutning om, hvilke loger, der fremadrettet skulle kaldes fra til hver af de to matriarklejre. Alle foreningens medlemmer blev også hurtigt sat i arbejde med den kommende lejrs vedtægter, devise, recitativ, dragter, rekvisitter, symboltavler, regalier, tryksager og tæppe. 

Endelig oprandt dagen. Den 1. december 2018 blev matriarklejr nr. 14 Gaia institueret under smukke og højtidelige former i ordensbygningen i Fredericia, lejrens hjemsted. 

Institueringen var en smuk og højtidelig ceremoni, der sluttede med oplæsning og overrækkelse af fribrevet. De fem matriarker, der havde søgt om fribrev var: 

· Tove Hedelund Skau (18)
· Gerda M. Jensen (24)
· Anette Jessen (71)
· Lis Staub Larsen (87)
· Annemarie Bolvig Clausen (89) 

De søsterlige storembedsmænd forestod derefter installeringen af embedsmændene. 

Lejrens første valgte embedsmænd var: 

· Hovedmatriark Lis Staub Larsen (87)
· Første assisterende matriark Sonja Elgaard (87)
· Matriark ypperstepræst Kirsten Bach Olsen (24)
· Matriark skriftfører Tove Hedelund Skau (18)
· Matriark kasserer Hanne Oxlund (71)
· Matriark regnskabsfører Annegrete Vendelboe Jensen (18)
· Anden assisterende matriark Aase Thye (71)